Wel of geen huiswerkbegeleiding voor mijn kind?

By Mariken Schaaff

februari 14, 2021

bijles, huiswerkbegeleiding, motivatie, onvoldoendes

Worstel je ermee hoe je je kind aan het leren krijgt of hoe het betere cijfers gaat halen?

Denk je erover om je kind huiswerkbegeleiding of bijles te geven?

Lees dan eerst dit artikel voordat je veel geld uit gaat geven aan iets wat misschien niet de oplossing voor jullie probleem is of in het ergste geval het probleem verergert!

Het nummer 1 onderwerp bij 10-minutengesprekken is natuurlijk: waar komen de onvoldoendes vandaan? 

Wanneer kinderen onvoldoendes halen wordt er al snel geroepen (door ouders en/of door school!): 

“Hij/zij moet harder werken”            of 

“Hij/zij kan het niet”. 

Ook ik heb me daar, vrees ik, in het verleden in mijn docentenbaan, schuldig aan gemaakt…Helaas! 

Dit was niet het gevolg van niet betrokken en begaan zijn bij mijn leerlingen. Integendeel! 

In het begin van mijn onderwijscarrière had ik gewoon niet genoeg kennis. Kennis over wat er allemaal nog meer aan de hand kan zijn. Welke onderliggende oorzaken ervoor kunnen zorgen dat er niet uit een kind komt wat erin zit. (Of waarvan je tot nu toe dacht dat het in het kind zit…)

De conclusies ‘harder werken’ of ‘kan het niet’ zijn natuurlijk zeer algemeen, kort door de bocht en doen geen recht aan een kind. Was het maar zo simpel dat je kon kiezen uit oorzaak A of B en dan oplossing C of D deed en dat het dan over was…

Wanneer de conclusies ‘harder werken’ of ‘kan het niet’ toch getrokken worden zijn er mijns inziens twee onderliggende hoofdvragen die eerst aan de orde dienen te komen:

Ten eerste: is het zo dat met harder werken of een niveau lager (afstromen) het probleem opgelost is? M.a.w. is dit wel de oorzaak van de onvoldoendes? Dus is de oorzaak daadwerkelijk: niet hard genoeg gewerkt of hij/zij snapt het niet?

Ten tweede: áls dit de oorzaak is van de onvoldoendes (niet hard genoeg werken of niveau te hoog) wat is dáár dan achterliggende oorzaak van?

Wanneer de oplossing dan (te) snel gezocht wordt in huiswerkbegeleiding of bijles ga je rechtstreeks van oorzaak A naar antwoord C. Het grootste gevaar is dus dat A niet juist is en/of C niet het antwoord daarop. 

In de Volkskrant van 14 januari 2020 stond een artikel dat nu 31 procent van de leerlingen (vooral van hoger opgeleide ouders) op middelbare scholen bijles of huiswerkbegeleiding inkoopt…

Dat is een ongelooflijk grote groep mensen!

Wat nou als een groot deel van deze ouders heel veel geld uitgeeft aan iets dat niet helpt, alleen op de korte termijn helpt en in het slechtste geval het probleem op de lange termijn zelfs groter maakt…

Daar zit jij als ouder/verzorger natuurlijk niet op te wachten!

Hoe weet jij dan of huiswerkbegeleiding gaat helpen bij jouw kind?

Daarvoor beginnen we bij het begin. Er komt een moment dat je kind meerdere onvoldoendes haalt en er zelf niet meer uit komt hoe dit omgebogen kan worden. Dát is het moment dat je na gaat denken over huiswerkbegeleiding. Waarschijnlijk is dat moment voor jou nu aangebroken, anders zou je dit stuk nu niet lezen…

Voordat je gaat nadenken over huiswerkbegeleiding als oplossing is het zaak dat je samen met je kind op onderzoek uit te gaan naar de oorzaak/oorzaken van de onvoldoendes. Nu denk je misschien: “dat heb ik al gedaan en daar kwam niet echt iets uit.” Probeer dan nog een keer en dit keer veel nauwkeuriger door te zoeken. 

Ga als een soort detective achterhalen wat precíes het probleem is achter de onvoldoendes. 

Ik geef toe: dat is niet altijd eenvoudig! Stel (aan je kind) daarbij héél veel vragen. Bijvoorbeeld:

  • ‘Spelen de problemen bij 1 vak of bij meerdere vakken?’
  • Als het bij meerdere vakken speelt: ‘hebben die vakken iets met elkaar gemeen?’ (Bijvoorbeeld: teksten met begrijpend lezen/ sommen/ talen met grammatica of woordjes leren)
  • ‘Is er een constante reeks van onvoldoendes of is er een wisselend cijferbeeld?’
  • ‘Wat is er precies lastig voor je kind?’ Zit dat in de voorbereiding van de toetsen (thuis), het volgen van de lessen, het maken van de toetsen?
  • ‘Hoeveel tijd besteedt je kind aan het huiswerk?’
  • ‘Lukt het om te beginnen en het af te maken?’
  • ‘Hoe is het met de motivatie?’
  • ‘Hoe staat het met de concentratie/afleiding?’
  • ‘Leer je op een efficiënte en goede manier?’

(Lees hier meer over ‘oorzaken van onvoldoendes’)

Pas als je weet wat het onderliggende probleem is, kun je bijpassende hulp zoeken. 

De meeste huiswerkbegeleidingsinstituten bieden vooral toezicht en structuur en kunnen je kind leren/helpen bij plannen. Een enkeling kan een beetje helpen met de manier van leren. Waar ze je kind níet bij helpen is motivatieproblemen, concentratieproblemen of makkelijker aan het werk gaan. Sterker nog: huiswerkbegeleiding werkt bij motivatieproblemen juist tegengesteld. 

Het lijkt het even te helpen, maar op de lange termijn gaat motivatie juist achteruit na huiswerkbegeleiding. Kinderen leren niet zelfverantwoordelijk te leren wanneer je ze aan de hand neemt en ze aan het werk zet. Wil je meer leren over motivatieproblemen en hoe je kind te helpen bij huiswerk op zo’n manier dat het uiteindelijk zelfstandig en zelfverantwoordelijk leert? Klik dan hier

 

 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>