Tafeltjesavond, wát een verschil!

By Mariken Schaaff

december 12, 2021

vaardige ouders

Tijdens het laatste jaar dat ik voor de klas stond besloot school om voor de tafeltjesavond niet alleen de ouders, maar ook de leerlingen uit te nodigen. Dus niet een gesprek óver de leerling, maar mét de leerling. Een ronduit geweldig plan! Het gaat tenslotte om de leerling…

Toen de eerste tafeltjesavond mét leerlingen plaatsvond viel me iets op. Iets belangrijks. Het viel op hoeveel tijd de ouders, in verhouding tot hun kind, aan het woord waren en waar de nadruk op werd gelegd. 

De eerste ouder was een moeder met haar dochter uit de tweede klas. Ze vroeg zich af hoe het kon dat haar dochter voor het eerst, sinds ze op de middelbare school zat, een onvoldoende had gehaald. 

ZE hadden vorig jaar zo hard gewerkt en snapte niet hoe dit kon. Tijdens dit gesprekje was voornamelijk moeder aan het woord (ook al richtte ik me natuurlijk ook op de dochter).

Het gesprek daarna was een vader met zijn dochter uit de vierde klas. Dit keer was het gesprek eigenlijk alleen tussen de dochter en mij. Het ging over leren van je fouten en dingen uitproberen en hoe het met haar ging. Aan het eind, toen ik het gesprekje had afgerond en met hen naar de deur liep maakte ik een vriendelijke opmerking over het feit dat vader eigenlijk niet aan het woord was geweest. Hij antwoordde dat hij het om haar draaide die avond en dat hij het heel leuk vond om te horen hoe het met haar op school ging. 

Wát een verschil.

Allebei de ouders met de beste bedoelingen en zichtbaar met veel liefde voor hun dochter, maar met een heel andere insteek. De moeder was voornamelijk zelf aan het woord en had de nadruk op prestaties. De vader liet zijn dochter het gesprek voeren en wilde weten hoe het met zijn dochter ging.

In de tafeltjesavond gesprekken die ik de rest van dat jaar nog heb gevoerd zag ik dit verband vaker terugkomen.

De vraag is: hoe draag jij als ouder bij aan de zelfstandigheid van je kind en waar leg jij de nadruk op: is dat op prestaties of op hoe het met je kind gaat? 

Hoe zou jij het tafeltjesavond gesprek met je kind erbij voeren?

Wat is de insteek? 

Wat wil je te weten komen/leren?

Tijdens de Oudercursus Huiswerkbegeleiding & Motivatie komt het onderwerp ‘zelfstandigheid’ uitgebreid aan bod. Wil je daar meer over weten, klik dan hier.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>