Waarom je je kind NIET moet helpen met huiswerk

By Mariken Schaaff

november 7, 2022


Je kind NIET helpen met huiswerk?? Huh?? Hoor ik je denken…

Waarom is dat geen goed idee?? Dat kan toch geen kwaad??

Nou, … ik heb meerdere redenen waarom ik het over het algemeen geen goed idee vind om je kind helpen met huiswerk.

Drie redenen waarom helpen met huiswerk geen goed idee is:

Reden 1: Jouw taak of rol als ouder

Jouw taak of rol als ouder is als allereerste vader/moeder/verzorger zijn. Dat is de allerbelangrijkste taak wat mij betreft. Daarna is jouw taak als ouder volgens mij het begeleiden en coachen van alles wat er te leren en te begeleiden valt bij je kind. En een eventuele derde rol, die van helper zijn met huiswerk, hoort niet bij jou als ouder. 

Door wél te helpen met huiswerk neem je verantwoordelijkheid bij je kind weg en rem je de ontwikkeling van zelfstandigheid. Hierdoor kunnen motivatieproblemen ontstaan. Dat is het laatste wat je als ouder wilt. 

Wanneer je je kind helpt met huiswerk vanuit de rol van begeleider/coach ipv als huiswerkbegeleider (dwz door de juiste vragen te stellen ipv te helpen) leer je je kind het zélf te leren en ervaren, wordt het zelfstandig en krijgt het zelfvertrouwen. Hoe je die zelfstandigheid aanleert, welke vragen je het beste kunt stellen en hoe je die rol als begeleider/coach invult dat leer je bij de Oudercursus Huiswerkbegeleiding & Motivatie.

Dat de rol van huiswerkbegeleider conflicteert met die van vader/moeder/verzorger blijkt ook uit het feit dat je kind vaak veel minder snel geneigd is om iets op schoolgebied van jou aan te nemen. Heb jij het wel eens gehad dat je kind zei: “Nee hoor, dat heb ik zo niet geleerd!” Of dat je weerstand ervaarde wanneer jij iets op jouw manier probeerde uit te leggen? Je kind neemt op het gebied van ‘leren leren’ nou eenmaal makkelijker iets aan van een buitenstaander dan van een vader/moeder of verzorger. 

Reden 2: Wiens taak is het wel.

De tweede reden is dat het aanleren van een goede leerstrategie wat mij betreft de taak is van school of een externe en niet van jou als ouder. Ik ben van mening dat jij niet het huiswerkbegeleidingsinstituut zou moeten zijn, want dan gaan rollen door elkaar lopen en dat is niet goed. Natuurlijk is het zo dat niet alle docenten of mentoren even goed zijn in het aanleren van leerstrategieën. Wanneer dat het geval is, is het de verantwoordelijkheid van je kind om daar achteraan te gaan, gestimuleerd en begeleid door jou. 

Reden 3: Niet de oplossing van het probleem

De derde reden is dat huiswerkbegeleiding vaak niet de oplossing is van het probleem. Dan maakt het niet uit of huiswerkbegeleiding gegeven wordt door een huiswerkbegeleidingsinstituut is of dat jij de huiswerkbegeleiding aan je kind geeft. Hoe dat precies zit en wat dan wél werkt bij onvoldoendes en motivatieproblemen, leg ik je heel graag uit tijdens de Oudercursus Huiswerkbegeleiding & Motivatie. 

Om deze drie redenen heb ik het aanleren van studievaardigheden (leren leren) dan ook een tijdje geleden uit de Oudercursus gehaald. 

Maar,… ik begrijp natuurlijk heel goed, dat wanneer je kind net begonnen is op de middelbare school en het van school niet veel aangereikt krijgt aan leerstrategieën, je het fijn vindt om tóch zelf wat meer kennis te hebben hiervan. Om je wat meer zekerheid te geven hierover, staat er een oude opname van de Oudercursus in de Mediatheek die je terug kunt kijken wanneer je je aanmeldt voor de Oudercursus. Gevaar blijft dan, zoals gezegd, dat je op de stoel van de docent gaat zitten of dat je het huiswerkbegeleidingsinstituut van je kind gaat zijn en je kind er niet gemotiveerder en zelfstandiger door wordt… Je bent gewaarschuwd!

Wat dus wél in de Oudercursus zit is hoe je je kind op zo’n manier begeleidt/coacht dat het zelfstandig en gemotiveerd wordt of blijft. Hoe je dit doet op een positieve en relaxte manier, dus zonder strijd en gedoe met je kind over school. Wil jij dit leren, dan is de Oudercursus Huiswerkbegeleiding & Motivatie wat voor jou. Wil je meer weten over de Oudercursus klik dan hier.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>