Loslaten en verantwoordelijkheid geven

By Mariken Schaaff

november 7, 2021


“Mijn vader mailt u zo wel!!”

Hoe leer je je kind om verantwoordelijkheid te nemen? Door het verantwoordelijkheid te geven en het los te laten. Lees hier het voorbeeld van een vader die ongetwijfeld heel graag zijn kind wil helpen, maar die precies het tegenovergestelde bereikt van wat hij wil.

“Mijn vader mailt u zo wel!!!!” zei hij terwijl hij wegliep met een kleine glimlach om zijn mond…

Dat het niet goed ging met deze jongen had ik al wel even door, maar nu kwam ik achter één van de oorzaken…

Wat was er aan de hand:

Hij deed 4 VWO voor de tweede keer, maakte zijn huiswerk niet, was heel veel afwezig en had nu zijn verslag voor biologie te laat ingeleverd. Bij het nakijken bleek ook nog eens dat hij het zo goed als helemaal had overgenomen van iemand anders en het niet zijn eigen werk was. 

Hij kende de regels en in dit geval was de regel dat hij een 1,0 kreeg. 

Toen hij verhaal kwam halen heb ik hem rustig uitgelegd dat dit de consequenties waren van te laat inleveren en plagiaat. Die regels kende hij van tevoren dus hij had dit kunnen weten. 

Vervolgens liep hij weg en zei hij: “mijn vader mailt u zo wel!”

Aldus geschiedde en ik kreeg diezelfde middag nog een boze, uitgebreide mail van vader met allerlei argumenten waarom zijn zoon geen 1,0 hoorde te krijgen. 

Loslaten, hoe doe je dat?

Afgelopen week, tijdens de Vaardige Ouders Academy, hadden we het over ‘loslaten’. Een onderwerp dat bij héél veel ouders speelt en ik vertelde toen dit verhaal. 

We hadden het over hoe moeilijk het soms is om de verantwoordelijkheid bij je kind(eren) te leggen en waar dat vandaan komt. Bijna altijd is het omdat je je kind wilt helpen, het lastig is om je kind te zien worstelen met dingen en je het beste voor je kinderen wilt. Kortom: uit liefde!!

Ik ben ervan overtuigd dat de vader uit dit voorbeeld ook dacht dat hij zijn zoon hiermee hielp. Echter het tegenovergestelde was het geval. 

Doordat de vader tot nu toe altijd problemen van zijn zoon had opgelost, had zijn zoon nooit geleerd het zelf op te lossen. Zijn zoon legde de verantwoordelijkheid voor het te laat inleveren van (andermans) verslag automatisch bij zijn vader. (“Mijn vader mailt u zo wel!”) 

Hoewel je misschien zou denken dat je je kind helpt door zijn of haar problemen op te lossen, is vaak het tegenovergestelde het geval. Wanneer je kind leert van eigen fouten geeft dat zelfvertrouwen. Je hebt het immers ZELF opgelost en dat geeft VERTROUWEN voor een volgende keer dat je het ook zult kunnen oplossen. 

Maar je kunt pas verantwoordelijkheid nemen (en zelfvertrouwen ontwikkelen) als je verantwoordelijkheid krijgt…

Op mijn vraag aan de ouders tijdens de Academy: “Wat er gebeurt als je helemáál niet loslaat?”, antwoordde een ouder heel treffend: “Dan verstik je je kind en groeit het niet.” Dat is precies hoe het is! 

Hoeveel verantwoordelijkheid voor school geef jij aan je kind(eren)? 

Op een schaal van 0 tot 10 (waarbij 0 totaal geen verantwoordelijkheid is en 10 is volledige verantwoordelijkheid). 

Hoeveel verantwoordelijkheid zou je je kind(eren) willen geven?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>