Je kind loslaten

By Mariken Schaaff

november 7, 2022


Behoeften onder ‘vasthouden’ en ‘loslaten’ van je kind

“Welke behoefte(n) zit(ten) er volgens jou onder het ‘vasthouden’ ipv ‘loslaten’ van je kind?”

Dat was een vraag die ik stelde op de afgelopen avond van de Vaardige Ouders Academy die ging over gedrag. Eén van mijn favoriete onderwerpen (maar dat is ook niet heel gek met een achtergrond als gedragsbioloog en mijn wens om vroeger kinderpsychiater te worden 😉)!

We behandelden het thema ‘Gedrag’ en de behoeften die er onder gedrag liggen adv de ‘Six Human Needs’ van Tony Robbins.

Volgens Tony Robbins zit er onder elk gedrag (positief én negatief) een positieve intentie/behoefte. Die behoefte is de drijfveer van het gedrag dat je vertoont of ziet. 

Deze 6 menselijke behoeften zijn volgens hem:

–       Zekerheid

–       Variatie, afwisseling

–       Liefde & verbinding

–       Ertoe doen, gezien worden

–       Groei en ontwikkeling

–       Bijdragen aan iets dat groter is dan jezelf

Iedereen heeft alle 6 deze behoeften. Niet iedereen vindt ze allemaal even belangrijk, maar ze moeten op de één of andere manier vervuld worden. De ene wat meer dan de andere.

We bespraken hoe iedereen verschillende prioriteit geeft aan deze behoeften en er op verschillende manieren aan voldoet. Wanneer je leert kijken naar de behoeften die er onder je eigen gedrag zitten en onder het gedrag van een ander (bijv. je kind), dan begrijp je jezelf/de ander beter.  Ook kun je indien nodig jezelf of de ander helpen om makkelijker, anders of beter aan die behoefte te voldoen. 

Hoe laat je je kind dan los?

Op de vraag: ‘Welke behoefte(n) zit(ten) er volgens jou onder ‘vasthouden’ ipv ‘loslaten’ van je kind?’ kwamen de volgende antwoorden:

  • Zekerheid
  • Liefde en verbinding
  • Ertoe doen (want als kinderen ouder worden heeft je kind je misschien minder nodig)

Dit laatste was voor sommige ouders confronterend om zo te benoemen, maar wel waar.

Vervolgens keken we naar hoe je hier iets aan kunt veranderen, dus hoe je makkelijker kunt ‘loslaten’. 

Veranderingen in gedrag kun je teweegbrengen door:

–       Een andere behoefte ‘kiezen’/belangrijker maken

–       Voldoen aan dezelfde behoefte, maar op een andere manier

Dus: Hoe kun je de behoefte van jezelf aan zekerheid, liefde & verbinding en ertoe doen dan vervullen?

We kwamen op een aantal mogelijkheden:

–       Wanneer je loslaat krijg je variatie en afwisseling, je weet immers niet wat je te wachten staat. Je kunt de nieuwe dingen en ontwikkelingen die je mee gaat maken door los te laten, omarmen. 

–       Je kunt op een andere manier verbinding en contact zoeken, door anders het gesprek aan te gaan.

–       Je kunt status ontlenen (ertoe doen) aan de zelfstandigheid van je kind in de zin van: ik heb er hard voor gewerkt dat hij/zij het nu zelf kan. Eerst was het misschien belangrijk om ertoe te doen voor je kind en nu doe je er misschien meer toe voor jezelf. Doordat jij in staat bent je kind los te laten. 

–       Je zekerheid kun je zoeken in andere dingen dan in de toekomst van je kind bijv. in het vinden van rust, routine en stabiliteit bij hobby’s of werk .

Door anders te kijken naar je eigen behoeften, een andere behoefte belangrijk te maken of die ene behoefte anders in te vullen maak je het je makkelijker om los te laten.

–       En dat is GROEI! (een van die andere 6 behoeften)

Er zijn er ongetwijfeld nog véél meer. Weet jij er één, zet ‘m in de comments, ik hoor ze graag!

Wanneer je je eigen gedrag gaat veranderen door anders om te gaan met de behoeften die jij hebt, werkt dat ook door richting je kind. Dus wanneer jij groeit, groeit je kind mee. Wanneer jij meer liefde en verbinding ervaart met je kind zal je kind dat ook ervaren. Hoe mooi is dat vooruitzicht?!

Loslaten is een thema dat uitgebreid aan de orde komt bij de Vaardige Ouders Academy. Klik hier voor meer informatie en wat de Academy voor jou kan betekenen.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>