Wel of geen externe hulp bij motivatieproblemen van mijn kind?

By Mariken Schaaff

maart 9, 2021


Gisteravond tijdens de oudercursus huiswerkbegeleiding & motivatie vroeg een vader aan mij: “Hoe je weet wanneer je bij motivatieproblemen van je kind hulp in moet schakelen?” 

Mijn antwoord was: “Dat ligt aan een aantal factoren.”

Hoe lang speelt het motivatieprobleem?

Allereerst ligt het eraan hoe lang het motivatieprobleem al speelt. Als het motivatieprobleem nog niet zo lang duurt zal het relatief makkelijk opgelost kunnen worden. Hoe langer het probleem speelt, hoe lastiger het te keren zal zijn. Dus is het van belang er vroeg bij te zijn en te proberen het motivatieprobleem te verhelpen.

Welke oorzaken zijn er voor het motivatieprobleem?

Ten tweede ligt het aan de oorzaak van het motivatieprobleem. De meeste oorzaken vergen nogal wat tijd om te veranderen, denk aan: faalangst, sociaal emotionele problemen, laag zelfbeeld of concentratieproblemen.

Er zijn ook oorzaken die soms relatief snel tot verandering in motivatie kunnen leiden bijv. een sociaal emotionele blokkade of studievaardigheden.

Deze oorzaken verdwijnen allemaal niet uit zichzelf! Behalve 1 positieve oorzaak waar je kind in ieder geval niet vanaf wil…: verliefdheid 😉 

Overigens ligt er vaak niet maar 1 oorzaak ten grondslag aan motivatieproblemen maar is het een combinatie van meerdere dingen. Hoe meer oorzaken des te sneller externe hulp nodig zal zijn. 

Wat kun je zelf om het motivatieprobleem te helpen oplossen?

Ten derde is het nodig om na te gaan welke vaardigheden je zelf in huis hebt om het motivatieprobleem van je kind te helpen oplossen. Dit verschilt uiteraard sterk van persoon tot persoon. 

Wanneer je veel manieren kent en kunt toepassen om je kind te coachen en te begeleiden in de juiste richting, dan zou ik dat vooral proberen. Let dan erg goed op dat je de coachende rol blijft houden en niet in de hulpverlenersrol schiet. Wanneer dat laatste gebeurt zal je kind de slachtofferrol aannemen. Je neemt dan namelijk de verantwoordelijkheid van het oplossen van het probleem weg bij je kind. Je kind zal steeds minder zelf gaan doen en het motivatieprobleem blijft in stand of wordt erger… 

Daarnaast is het zo dat vreemde ogen dwingen en die vreemde ogen kunnen het probleem ook van een hele andere kant bekijken. Een goede professional neemt ook jouw rol als ouder mee in de motivatieproblemen en dat kun je zelf heel moeilijk. Daar heb je dan vaak een blinde vlek voor. Dit (jouw rol in het geheel) kan natuurlijk heel confronterend zijn maar het kan ook heel veel verhelderen. De kans is ook nog eens heel groot dat je kind bij een andere persoon/een hulpverlener heel andere dingen zal zeggen dan hij/zij tegen jou zou zeggen. ‘Gewoon’ omdat je nou eenmaal niet alles makkelijk met je ouders bespreekt…

Motivatieproblemen zelf leren overwinnen

Tot slot: is het mijn ogen belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd al motivatieproblemen leren ‘overwinnen’. Wanneer ze aan het eind van de middelbare school zijn aangekomen, zijn de consequenties vaak veel groter: geen diploma of nét slagen en vervolgens een vervolgstudie niet afmaken. Daar komt nog bij dat hoe ouder kinderen zijn hoe minder invloed je als ouder op ze hebt en hoe lastiger dingen te keren zijn. 

Conclusie: Ik kan er niet een ‘mal’ overheen gooien en zeggen: ”nú moet je het doen of je kan beter nog even wachten.” Ga op zoek naar de achterliggende oorzaken en factoren om te bepalen of externe hulp nu nodig is.

Mocht je meer informatie of advies willen schroom niet om contact met me me op te nemen!

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>