Blijven zitten of overgaan…

By Mariken Schaaff

mei 25, 2022


Stel, je kind (of leerling) staat er niet zo goed voor en er is een reële kans dat hij/zij blijft zitten… Tot nu toe wordt er niet heel hard gewerkt en er is weinig aanstalten om dat op korte termijn te gaan veranderen… Het frustreert jou enorm en zeggen dat hij/zij écht aan het werk moet gaan omdat het anders niet gaat lukken, dat helpt niet. Wat ook niet helpt zijn doemscenario’s schetsen of dreigen met straf…

Wat dan wel?

Voordelen van blijven zitten

Eén van de mogelijkheden is om samen te gaan zitten, een gesprek aan te gaan (en op te schrijven!) wat voor je kind de voor- en nadelen zijn van blijven zitten én van overgaan. Dit kan natuurlijk een beetje per kind verschillen, maar het zou er uit kunnen zien zoals in het plaatje boven dit blog. 

Belangrijk hierbij is om je kind het zelf te laat bedenken en verwoorden. Daardoor is het iets van je kind i.p.v. van jou.

Waar kiest je kind voor?

Nadat dit op papier staat, vraag je wat zijn/haar keuze is. Wil hij/zij, als je de voor- en nadelen tegen elkaar afweegt, overgaan of blijven zitten? Grote kans dat je kind kiest om over te willen gaan ;-). 

Door het op deze manier te bespreken, erken je dat er ook voordelen kunnen zitten aan blijven zitten en nadelen aan overgaan en maak je het een bewuste keuze van je kind.

Wanneer je kind heeft gekozen om over te gaan, is het tijd om een plan te maken hoe dat aan te pakken. Zonder plan blijft iets een droom. 
Hoe concreter het plan, hoe groter de kans dat het uitgevoerd wordt en gaat lukken.

Het doel is duidelijk maar wat is er nodig om dat doel te bereiken. Zorg voor helderheid: 
– Is je kind bereid risico’s te nemen? 
– Is er zoiets als een ‘bespreekmarge’ op school?  
– Welke cijfers op je eindrapport zijn precies nodig om over te gaan (of in de bespreekmarge terecht te komen)? 
– Kent je kind die overgangsnormen? Zo niet, laat je kind zélf achterhalen wat die overgangsnormen zijn! 
– Zijn de cijfers die nodig zijn om over te gaan voor ieder vak haalbaar of is het voor het ene vak makkelijker te realiseren dan voor het andere vak? 
– Welke keuzes maakt je kind daarin?
– Wat betekent dat concreet voor de komende toetsen? 
– Hoeveel toetsen komen er nog aan? 
– Welke cijfers moet je kind daarvoor halen? 
– Wat moet je kind doen om die cijfers te halen? 
– Alleen het huiswerk te maken of is er meer nodig? 
– Wat dan precies?
Zo zijn er dus héél veel vragen nodig om het plan zo concreet mogelijk te maken!

Door met je kind hierover in gesprek te gaan, help je je kind inzicht te krijgen in de mogelijke consequenties van zijn/haar gedrag en van (on)bewuste keuzes. Je erkent alle mogelijkheden, voor- en nadelen en laat de keuze bij je kind. Doordat het het plan van je kind is, zul je zien dat het voor jou makkelijker is om het los te laten i.p.v. dat jij je gaat ergeren aan het feit dat je kind niet aan het werk gaat. 

Benieuwd wat je ervaringen hiermee zijn! 

Dit onderwerp is aan bod gekomen tijdens een avond van de Vaardige Ouders Academy. Wil je meer weten over de Academy, klik dan hier.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>